TUYỂN SINH TRUNG CẤP Y SỸ HỆ 10 THÁNG

A. CÁC NGÀNH HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

Stt Tên ngành Mã ngành Thời gian đào tạo
TN THCS TN 

THPT

Đối tượng VB2
1 Y sỹ 5720101 3 năm 2 năm 1,5 năm
2 Điều dưỡng 5720301 3 năm 2 năm 1,5 năm
3 Dược 5720201 3 năm 2 năm 1,5 năm
4 Y sỹ y học cổ truyền 5720102 3 năm 2 năm 1,5 năm
5 Kế toán doanh nghiệp 5340302 3 năm 2 năm 1,5 năm
6 Kỹ thuật xét nghiệp y học 5720602 3 năm 2 năm 1,5 năm
7 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm 5540108 3 năm 2 năm 1,5 năm
8 Tin học ứng dụng 5480205 3 năm 2 năm 1,5 năm

 

B. CÁC NGÀNH HỆ SƠ CẤP

Stt Tên ngành Thời gian đào tạo
1 Tư vấn và bán thuốc 3 tháng
2 Xoa bóp – Bấm huyệt 3 tháng
3 Giúp việc gia đình 3 tháng
4 Thư ký y khoa 3 tháng
5 Chăm sóc  da 3 tháng
6 Kiến thức cơ bản về Vệ sinh, An toàn thực phậm dưới ba tháng