CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP CHO HSQ- BS TRUNG ĐOÀN GIA ĐỊNH

Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn tham gia chương trình hướng nghiệp cho HSQ- BS Trung Đoàn Gia Định

Đại diện ban tư vấn hướng nghiệp trường tư vấn nghệ nghiệp cho các HSQ- BS Trung Đoàn Gia Định ngày ra quân.

Tại buổi tư vấn có sự tham gia của hơn 300 HSQ – BS và đại diện đến từ các trường đào tạo nghề trên đại bàn Tp. Hồ Chí Minh.