TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Ngành Công nghệ thông tin – Kế toán

​​​1. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 25/05/2022 đến ngày 25/07/2022.

2. Sinh viên lưu ý và chuẩn bị

– Liên hệ giáo viên chủ nhiệm để nhận kế hoạch, địa điểm thực tập theo phân công của nhà trường.

– Lệ phí: Do nhà trường chi trả, học viên chủ động về việc ăn ở sinh hoạt tại đơn vị thực tập trường hợp ở xa.

– Nhận giấy giới thiệu thực tập vào ngày 20/05/2022 ( học viên ở xa có thể đăng kí để gửi qua bưu điện)

– Thời gian đi thực tập tại doanh nghiệp từ ngày 25/05/2022 đến ngày 25/07/2022.

– Học viên chịu sự quản lý của đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn trong suốt thời gian thực hiện báo cáo thực tập.