HƯỚNG DẪN HỒ SƠ NHẬP HỌC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 2022

Hướng dẫn hồ sơ nhập học Trung cấp chuyên nghiệp 2022
Đăng kí nhận tư vấn theo link
I . Hệ THPT & hệ GDTX
Đối tượng: Tốt nghiệp THPT, TN THPT hệ Giáo dục Thường Xuyên hoặc trượt TN THPT
Học hệ 2 năm hoặc học hệ 2 năm + 3 tháng
Hồ sơ đăng ký nhập học gồm:
– 01 Phiếu đăng ký Trung Cấp Chuyên Nghiệp (TCCN) (có xác nhận của địa phương, hoặc cơ quan đóng mộc tròn giáp lai ảnh 4×6).
– 01 Lý lịch Học sinh Sinh viên (có xác nhận của địa phương, hoặc cơ quan đóng mộc tròn giáp lai ảnh 4×6).
– 01 Học bạ THPT (sao y công chứng cả 3 lớp 10,11,12).
– 01 Bằng TN THPT hoặc giấy chứng nhận tạm thời dành cho HS mới TN (sao y công chứng); hoặc bản sao kết quả thi TN (nếu trượt tốt nghiệp THPT);
01 Bản sao giấy khai sinh (sao y bản chính).
01 CMND (sao y bản chính).
01 Hộ khẩu (sao y bản chính).
04 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh).
III. Hệ THCS
Đối tượng: TN THCS, bổ túc THCS hoặc học dở dang lớp 10,11,2 – Hệ học 2.5 – 3 năm.
Hồ sơ đăng ký nhập học gồm:
– 01 Phiếu đăng ký Trung Cấp Chuyên Nghiệp (TCCN) (có xác nhận của địa phương, hoặc cơ quan đóng mộc tròn giáp lai ảnh 4×6).
– 01 Lý lịch Học sinh Sinh viên (có xác nhận của địa phương, hoặc cơ quan đóng mộc tròn giáp lai ảnh 4×6).
– 01 Học bạ THCS (sao y công chứng lớp 6,7,8,9).
– 01 Bằng TN THCS hoặc giấy chứng nhận tạm thời dành cho HS mới TN (sao y công chứng)
– 01 Bản sao giấy khai sinh (sao y bản chính).
– 01 CMND (sao y bản chính).
– 01 Hộ khẩu (sao y bản chính).
04 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh).
———————————–
Đăng kí nhận tư vấn theo link